MATV & IPTV Systems

        ปัจจุุบัน โรงแรม ระดับหลายดาว หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเริ่มหันมา เพิ่มบริการเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ภายในโรงแรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรมเอง หนึ่งในนั้นคือบริการ IPTV ภายในห้องพัก อย่างไร ก็ดีสำหรับโรงแรมที่มีการก่อสร้างใหม่ มักจะเพิ่มส่วนบริการ IPTV นี้ แทนที่ ระบบ MATV เดิมมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าระบบ MATV เดิม

        ข้อพิเศษของการให้บริการ IPTV ภายในโรงแรมคือเราสามารถ มองข้ามข้อจำกัดด้านเน็ตเวิร์คที่ควบคุมไม่ได้ ไปได้เลย เนื่องจากเป็นเครือข่ายภายใน อีกทั้งยังสามารถให้บริการวีดีโอ ในรูปแบบจองวีดีโอความละเอียดสูงได้ด้วย (High Definition Qualities) LIVEรองรับการให้บริการช่องทีวี ที่รับสัญญาณจากจานดาวเทียม หรือเค เบิ้ลทีวี ท้องถิ่นมาให้บริการภายในโรงแรม Video on demandรองรับการ ให้บริการวีดีโอออนดีมานด์ สำหรับเลือกรับชม รายการวีดีโอที่จัดไว้ให้ตาม ความต้องการ ผ่านจอทีวี Managementสนับสนุนการจัดการเพื่อทำงาน ร่วมกับระบบ Billing ของทางโรงแรมเอง หรือสามารถเช็คยอดค่าใช้จ่าย ผ่าน หน้าจอทีวี หรือสั่งบริการอื่น ๆ ของทางโรงแรม อาทิ บริการรถ บริการซักรีด หรืออาหาร เป็นต้น
อีกทั้งระบบบริหารจัดการ มีส่วนของ Administrator เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมเช็คยอดการใช้งานของผู้เข้าพักในแต่ละห้อง รวมทั้ง แจ้งข้อความอื่นๆ ผ่านทางหน้าจอทีวี ขณะมีการเปิดทีวีรับชมในแต่ละ ห้องได้